Kulturstedet vil være en levende møteplass for ulike aktører innen kunst og kultur i Oslo.  Stedet skal kunne brukes til dans, bevegelse, teater, konserter, festivaler, filmvisninger og andre kunst- og kulturarrangementer. Det vil tilrettelegges spesielt for 

 • aktører som arbeider for og med barn og unge/eldre

 • nyutdannede og etablerte scenekunstnere 

 

Bygget

Kulturstedet ligger i Borggata 7-9 på Tøyen, er på ca. 5000 kvm, og vil inneholde 

 • "Fabrikken scene" med ca. 350 sitteplasser

 • "Verkstedet" med ca. 50 sitteplasser

 • Kontorplasser 

 • Øvingsrom

 • Dansesaler 

 • Garderober

 • Kafé 

 • Resepsjon

 • Bibliotek

 • Treningsrom 


Både scenene, øvingsrom og kontorplasser vil kunne leies av aktører innen scenekunstfeltet. Deler av lokalene vil være ledig for utleie allerede i begynnelsen av 2020, mens bygget som helhet vil stå ferdig sommer/høst 2020. 


"Fabrikken Scene" vil kunne ta ca. 350 publikummere.
Kontakt oss
Har du en idé eller et prosjekt som kan passe inn i Kulturstedet? Da vil vi gjerne høre fra deg, send en mail til info@kulturstedet.no


Leietakere
Foreløpig er Norges dansehøyskole og kveldsskolen Norges danseskole leietakere i Kulturstedet.

Når bygget står ferdig i 2020 vil det være leiemuligheter for flere typer aktører. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om leie av kontorplasser, scene eller produksjons- og øvingslokaler.