Kulturstedet vil være en levende møteplass for ulike aktører innen kunst og kultur i Oslo.  Stedet skal kunne brukes til dans, bevegelse, teater, konserter, festivaler, filmvisninger og andre kunst- og kulturarrangementer. Det vil tilrettelegges spesielt for 

 • aktører som arbeider for og med barn og unge/eldre

 • nyutdannede og etablerte scenekunstnere 

 

Bygget

Kulturstedet ligger i Borggata 7-9 på Tøyen, er på ca. 5000 kvm, og vil inneholde 

 • "Fabrikken scene" med ca. 350 sitteplasser

 • "Verkstedet" med ca. 50 sitteplasser

 • Kontorplasser 

 • Øvingsrom

 • Dansesaler 

 • Garderober

 • Kafé 

 • Resepsjon

 • Bibliotek

 • Treningsrom 

Både scenene, øvingsrom og kontorplasser vil kunne leies av aktører innen scenekunstfeltet. Deler av lokalene vil være ledig for utleie allerede i begynnelsen av 2020, mens bygget som helhet vil stå ferdig høsten 2020. 


"Fabrikken Scene" vil kunne ta ca. 350 publikummere.
Kontakt oss
Har du en idé eller et prosjekt som kan passe inn i Kulturstedet? Da vil vi gjerne høre fra deg, send en mail til info@kulturstedet.no


Leietakere
Foreløpig er Norges dansehøyskole og kveldsskolen Norges danseskole leietakere i Kulturstedet.

Når bygget står ferdig i 2020 vil det være leiemuligheter for flere typer aktører. Ta kontakt om du ønsker å vite mer om leie av kontorplasser, scene eller produksjons- og øvingslokaler.