Rammetillatelse for Kulturstedet

Rammetillatelse for Kulturstedet

Rammetillatelse for ombygging og bruksendring av lokalene i Borggata 7-9 ble innvilget 29. juni 2018. Plan- og bygningsetaten har i saksbehandlingen hentet inn uttalelser fra både Byantikvaren og Bymiljøetaten.“Selv om fasadeendringene til dels er omfattende, oppfatter vi prosjektet som svært positivt for anlegget, som i dag framstår som nedslitt.” står det i Byantikvarens uttalelse i byggesaken.
 

Slik ser lokalene ut i dag, med betydelige setningsskader og nedslitt fasade.


«Rammetillatelsen var en stor milepæl i prosjektet, og helt nødvendig for å få til det vi ønsker å skape i bygget.» sier prosjektleder for Kulturstedet, Ann Kristin Norum. Planen er å skape et kultursenter som rommer aktører innen utøvende scenekunst, scenisk utdanning og kulturaktiviteter for beboere i bydelen. Kulturstedet skal være en kreativ møteplass for alle, og et kompetansesenter innen kunst og kultur.
Videre fremdrift

Detaljprosjektering er påbegynt, med mange spennende avklaringer i nærmeste fremtid. Planlagt byggestart er 1. januar 2019. Arbeidene starter i fabrikkbygget, slik at ferdigstillelse av fabrikkbygget er estimert til 1. januar 2020, mens administrasjonsbygget trolig vil stå ferdig 1. juli 2020.
Bilde av fasade mot Borggata. Det er gitt tillatelse til å sette inn glass i de fire første feltene fra og med hovedinngangen.Følg prosjektet

Du kan følge prosjektets utvikling via Kulturstedets Instagramkonto  og via Målfrid Sands Instagramkonto

Hun følger prosjektets utvikling fotografisk. 
Rammetillatelsen kan leses i sin helhet her:
 
1_Rammetillatelse.pdf