Vil du drive kafé i Tøyens nye kulturhus?

Vil du drive kafé i Tøyens nye kulturhus?

Kulturstedet søker etter en aktør til å drive kafévirksomhet i deler av lokalene.


Kafélokalet ligger i byggets første etasje med fasade ut mot Borggata og Gunhilds gate. Hjørnelokalet har gode lysforhold, med høye vinduer mot sør og vest, og takhøyde på fire meter. Kafélokalets grunnareal er på 85 kvm, og vil integreres med resten av kulturhuset mot resepsjonsområdet, med flere sitteplasser som kan benyttes av besøkende. Kafédelen vil også kunne lukkes av ved behov, i forbindelse med lukkede selskap etc.


Om Kulturstedet


Kulturstedet har en total bygningsmasse på 5500 kvm. I hjertet av bygget blir det en scene med plass til 350 publikummere. Scenen vil ha forestillinger ca. 3 kvelder i uken, og vil ellers fungere som produksjons- øvingslokaler. Rundt hovedscenen ligger det kontorer, undervisningsrom, dansesaler og fellesarealer. Det vil også etableres en mindre scene ved siden av kafélokalet, som vil benyttes til ulike kunst- og kulturaktiviteter daglig. Kulturstedet forventes ferdigstilt høsten 2019, men det er ønskelig at dialog knyttet til kaféaktør etableres før sommeren 2018, for tidlig medvirkning.Brukere

Eksisterende leietakere i bygget er Norges dansehøyskole og kveldsskolen Norges danseskole. Høyskolen har ca. 100 studenter som daglig oppholder seg i bygget, og ca. 25 ansatte. Utover dette er det ca. 500 besøkende i løpet av ukedagene, i forbindelse med kveldsskolens virksomhet. I tillegg leies lokalene ut til ulike aktører hver helg. 


Det vil altså være ulike grupper som skal benytte seg av serveringstilbudet, og vi er opptatt av å kunne tilby et enkelt men godt utvalg av mat og drikke. Med tanke på sceneaktivitetene er det ønskelig med alkoholservering på kveldstid. Det vil også være behov for å kunne arrangere lukkede selskap i kafédelen, samt interne arrangement som premierekvelder, konserter, debatter, quiz m.m. Driver av kaféen bør derfor ha et ønske om å samarbeide tett med Kulturstedets ledelse og aktører. 


Kulturstedet skal være en åpen og pulserende møteplass for alle i bydelen, og kaféområdet spiller en sentral rolle i denne sammenheng. Kafeen blir Kulturstedets ansikt utad, og det er derfor viktig at den oppleves som inviterende og inkluderende.  
Adkomst

Kort til offentlig kommunikasjon, med 5 minutters gange til Tøyensenteret. Her går det både t-bane og buss. 5 minutter unna, mot Grønland, stopper buss 37, og buss 60. 


Beliggenhet 

Kulturstedet ligger sentralt plassert i Gamle Oslo, midt mellom Grønland og Tøyen. Oslo kommune satte i 2013 i gang områdeløft for Tøyen og nå står Grønland for tur. Tøyensenteret har i løpet av de siste årene utviklet seg til å bli en pulserende møteplass, med kafeer, butikker og bibliotek. De siste årene har det åpnet flere nye steder i nabolaget, som Brutus vinbar, restaurantene Grådi og Postkontoret.
Praktisk info

Kontraktspart ved utleie vil være stiftelsen Kulturstedet, som er hovedleietaker for byggene. 


Se annonsen på finn.no eller send en mail til


info@kulturstedet.no  for mer informasjon.Plantegning