Lansering av Kulturstedet

Lansering av Kulturstedet

Torsdag 23. november 2017 ble planene for Tøyens nye kulturhus lansert.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var en av de fremmøtte som benyttet anledningen til å si at “Planene for Kulturstedet er helt riktig tenkt, og jeg håper virkelig at dere får til det, og at vi sammen kan få til det.” Partileder for Venstre, Trine Skei Grande var også til stede, og ønsket Kulturstedet velkommen til nabolaget. 


Kulturstedet skal være en levende og kreativ møteplass for ulike kulturaktører i Oslo, med fokus på scenekunst. Kulturstedet vil ligge i Pellerin margarinfabrikks gamle lokaler i Borggata, midt mellom Tøyen og Grønland. Bygget er på ca. 5000 kvm og vil blant annet romme en flerbruksscene som ligger i hjertet av bygget. Den kan brukes til forestillinger, workshops, festivaler, filmvisning, lanseringer, markeringer og andre typer kulturarrangement. Ellers vil bygget romme kontorer, øvingsrom, dansesaler, garderober, resepsjon, treningsrom og kafé.


Foto: Renate Madsen.
“Vi vil tilrettelegge spesielt for profesjonelle aktører med lokal forankring og kulturaktører som arbeider for og med barn og unge. Vi ønsker at aktørene ved Kulturstedet skal tilby aktiviteter til lokalbefolkningen som kan bidra til økt inkludering, forståelse og bekjentskap på tvers av kulturer, alder og interesser. Huset skal fungere som en levende og dynamisk møteplass der alle føler seg velkommen.” sa Ann Kristin Norum i sin tale.Hun er primus motor bak Kulturstedet og rektor ved Norges dansehøyskole. Hun er svært entusiastisk over å ha en gårdeier som vil gjøre noe positivt for bydelen og for kunsten. Asp Eiendom, som eier bygget, har engasjert arkitektkontoret Nord Arkitektur AS, ved Marty Bashevkin for å håndtere rehabilitering og tilpasning av bygningen til Kulturstedets behov.


Foto: Renate Madsen. 
Blant de kunstneriske innslagene var både hip hop, jazzdans, harpe, moderne dans og rap representert. Her danser gruppa KingWings Crew i "Fabrikken".